DIWANI YA USTADHI NYAMAUME

Category:

by Khamis Amani Nyamaume

Mkusanyiko wa mashairi ya mmoja kati ya washairi maarufu na waliopendwa, Khamis Amani Nyamaume. Alifahamika kwa uwezo wake wa kutunga mashairi juu ya mada nyingi na tofauti na katika mapana ya aina za mashairi. Kwa sababu hiyo na nyingine Khamis Nyamaume alipendwa na wasomaji wa rika zote. Washairi wenzake walikuwa akina Shaaban Robert, Mathias Mnyampala, Sheikh Kaluta Amri Abedi, Hassan Mbega, Mdanzi Hanasa na Mahmood Hamdouny na wote hawa walithamini sana ushairi wake.

A collection of Swaili poems by one of the best known and admired poet, Khamis Amani Nyamaume. He is well known for the range of themes he covered and the different poetic genres he commanded which makes his poetry accessible and appreciated by people of all ages. He was the contemporary of such Swahili luminary poets as Shaaban Robert, Mathias Mnyampala, Shaaban Gonga, Sheikh Mohamed Ali, Sheikh Kaluta Amri Abedi, Hassan Mbega, Mdanzi Hanasa and Mahmoud Hamdouny all of whom admired his poetry.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DIWANI YA USTADHI NYAMAUME”

Your email address will not be published. Required fields are marked *